Рубрика: Ծրագրեր

Հայոց լեզու, գրականություն

2018-2019 ուսումնկան տարի, Ավագ դպրոց

Հայոց լեզու և հայ գրականություն ընդհանուր հանրակրթական դասընթացի բաղկացուցիչ մոդուլներ

 • Քերականություն։ Հիմնական դպրոցում անցածի կրկնություն` խոսքի շարահյուսական և ձևաբանական վերլուծության միջոցով. 10-11-րդ դասարաններում ոչ ավելի, քան ժամաքանակի 1/18-ի չափով, 12-րդ դասարանում՝ տարեկան ժամաքանակի 1/8-ի չափով
 • Հայոց լեզվի պատմություն. հնչյունական օրենք. գրապայքար, դրա ժամանակակից դրսևորումը. 10-11-րդ դասարաններում ոչ ավելի, քան ժամաքանակի 1/18-ի չափով
 • Հայ գրականության պատմություն. 10-11-րդ դասարաններում ոչ ավելի, քան ժամաքանակի 1/9-ի չափով, 12-րդ դասարանում տարեկան ժամքանակի 1/4-ի չափով
 • Ժամանակակից հայերենում բառօգտագործման, ձևաբանական, շարահյուսական տարածված սխալները. 10-11-րդ դասարաններում ոչ ավելի, քան ժամաքանակի 1/18-ի չափով
 • Խոսքի հատվածներ` նկարագրություն, դիմանկար, համեմատություն, վերլուծություն, եզրակացություն (հետևություն), զրույց (գրավոր, բանավոր) 10-11-րդ դասարաններում ժամաքանակի 1/9-ի չափով
 • Տեղեկատվական խոսք. 10-11-րդ դասարաններում ժամաքանակի 1/18-ի չափով
 • Վերլուծություն-քննարկում-բանավեճ. 10-11-րդ դասարաններում ժամաքանակի 1/9-ի չափով
 • Ռեֆերատ. սովորողի ընտրությամբ տնային աշխատանքային նախագիծ
 • Հարցազրույց (տեքստ, աուդիո-, տեսանյութ). 10-11-րդ դասարաններում ժամաքանակի 1/18-ի չափով
 • Լրատվություն-լուսաբանում (տեքստ, աուդիո-, տեսանյութ, ֆոտոպատում). 10-11-րդ դասարաններում ժամաքանակի 1/9-ի չափով, 12-րդ դասարանում տարեկան ժամքանակի 1/8-ի չափով
 • Թարգմանություն (տեքստ, աուդիո-, տեսանյութ). 10-11-րդ դասարաններում ժամաքանակի 1/9-ի չափով, սովորողի ընտրությամբ տնային աշխատանքային նախագծեր
 • Խմբագրում-սրբագրում. 10-11-րդ դասարաններում ժամաքանակի 1/18-ի չափով, սովորողի ընտրությամբ տնային աշխատանքային նախագծեր
 • Պետական ավարտական քննության շտեմարաններ. 10-11-րդ դասարաններում ժամաքանակի 1/18-ի չափով, 12-րդ դասարանում տարեկան ժամքանակի ½-ի չափով
 • Ուսումնական ճամբարի նախագծեր. 10-12-րդ դասարանում՝ հունվարին և հունիսին, 12-րդ դասարանում՝ հունվարին
 • Ուսումնական ստուգատեսային նախագծեր. սովորողի ընտրությամբ տնային աշխատանքային նախագծեր

Читать далее «Հայոց լեզու, գրականություն»

Реклама
Рубрика: Ծրագրեր

Մոդուլներ

Նախադպրոցական կրթություն (2-րդ և 3-րդ կուրսի սովորողների համար)

Գրակ.

Նախադպրոցական մանկավարժություն  (1-ին, 2-րդ կուրսերի սովորողների

համար)

Նախադպրոցական մանկավարժություն

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությամբ սովորողների դիպլոմային նախագիծ:
Կազմակերպման կարգը
Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջները

 

 

 

 

 

Рубрика: Ծրագրեր

Դասավանդողի օգոստոսյան ստուգատեսային ճամբար

2016թ. օգոստոսի 22-26    Մանկավարժության լաբորատորիա

Իմ օրվա գրաֆիկը.
22 օգոստոսի-Մասնակցություն առավոտյան պարապմունքին,  սեմինար-քննարկում քոլեջի ջոկատով, ղեկ. Նվարդ Սարգսյան: Առաջին օրվա քննարկումը բլոգների թարմացման, շտկումների, բլոգը ճիշտ վարելու վերաբերյալ էր: Այնուհետև ուսումնական պլանների, ծրագրերի, աշխատակարգերի մասին միմյանց լսեցինք, հարց ու պատասխանով պարզաբանեցինք որոշ կետեր: Ընդմիջումից հետո աշխատանքը շարունակեցի քոլեջում՝ վերանայեցի ծրագրերս, ներկայացրեցի նաև քոլեջ ընդունվող զարմիկիս փաստաթղթերը:
Աշխատանքս ավարտեցի  16:30:
Օգոստոսի 23- արած աշխատանքներիս մասին կներկայացնեմ վաղը: