Рубрика: Ծրագրեր

Հայոց լեզու, գրականություն

2018-2019 ուսումնական տարի, Ավագ դպրոց

Հայոց լեզու և հայ գրականություն ընդհանուր հանրակրթական դասընթացի բաղկացուցիչ մոդուլներ

Ուսումնական երկրորդ շրջանում՝
9-րդ դասարանում՝ 1ժամ ավելացումով՝ լրացուցիչ կրթություն։
Պետական ավարտական քննության նախապատրաստական աշխատանք. քերականական, գրական գիտելիքների ստուգում։
Ծանոթացում քննությունների ուղեցույցին։
Տեքստային առաջադրանքներ։
Տեքստի բովանդակություն  (կարծիքի հայտնում, կերպարի բնութագրում, իրավիճակի վերլուծություն)
Շարադրանք
Ուղղագրություն
Կետադություն
Բառագործածություն
Քերականություն (խնդրառություն, համաձայնություն, շարադասություն)
Հարցերի և առաջադրանքների շտեմարան –Հ․ Օշական

Читать далее «Հայոց լեզու, գրականություն»

Реклама
Рубрика: Ծրագրեր

Մոդուլներ

Նախադպրոցական կրթություն (2-րդ և 3-րդ կուրսի սովորողների համար)

Գրակ.

Նախադպրոցական մանկավարժություն  (1-ին, 2-րդ կուրսերի սովորողների

համար)

Նախադպրոցական մանկավարժություն

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությամբ սովորողների դիպլոմային նախագիծ:
Կազմակերպման կարգը
Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջները

 

 

 

 

 

Рубрика: Ծրագրեր

Դասավանդողի օգոստոսյան ստուգատեսային ճամբար

2016թ. օգոստոսի 22-26    Մանկավարժության լաբորատորիա

Իմ օրվա գրաֆիկը.
22 օգոստոսի-Մասնակցություն առավոտյան պարապմունքին,  սեմինար-քննարկում քոլեջի ջոկատով, ղեկ. Նվարդ Սարգսյան: Առաջին օրվա քննարկումը բլոգների թարմացման, շտկումների, բլոգը ճիշտ վարելու վերաբերյալ էր: Այնուհետև ուսումնական պլանների, ծրագրերի, աշխատակարգերի մասին միմյանց լսեցինք, հարց ու պատասխանով պարզաբանեցինք որոշ կետեր: Ընդմիջումից հետո աշխատանքը շարունակեցի քոլեջում՝ վերանայեցի ծրագրերս, ներկայացրեցի նաև քոլեջ ընդունվող զարմիկիս փաստաթղթերը:
Աշխատանքս ավարտեցի  16:30:
Օգոստոսի 23- արած աշխատանքներիս մասին կներկայացնեմ վաղը: