Рубрика: Ընտրությամբ դասընթաց

Ընտրությամբ դասընթացի ծրագիր

Ուսումնական դեկտեմբեր

Դեկտեմբերի 14-ին՝ Մայրենիի ֆլեշմոբ
Գործնական աշխատանք
Բաղադրյալ բառեր
Ուղղագրություն
Ստեղծագործական աշխատանք «Աշխարհի իմ անկյունը»

Խոսքի մասեր
Դերբայական_դարձված
բարդ-բառեր (1)
Բայի կազմությունը

Читать далее «Ընտրությամբ դասընթացի ծրագիր»

Реклама